Koliko može imati prazan CD?

Korisnici računala koriste mnoge medije, uključujući USB pogone i Internet, za pohranu i prijenos podataka. Korisnici računala u tu svrhu mogu koristiti i kompaktne diskove ili CD-ove. CD-ovi imaju minimalni kapacitet pohrane.

Definicija

CD je prijenosni optički disk koji se koristi za pohranu digitalnih podataka, poput glazbe, softvera i ostalih audio i digitalnih podataka. CD-ovi se mogu reproducirati u CD uređaju ili CD pogonu.

Postupak

Površina CD-a sadrži brojne udubljenja ili jamice. Površina CD-a također sadrži zemljišta, što je područje između svake jame. Uređaj za čitanje CD-a može pristupiti CD-u putem lasera. Laser sjaji kroz donji sloj CD-a i vidi visinske razlike između jama i kopna kao promjene svjetlosti. Te se promjene u intenzitetu svjetlosti mjere i pretvaraju u binarni kod ili u niz jedinica i nula koje računalni sustav može pročitati.

Kapacitet

Prazni standardni CD promjera je 120 mm i može sadržavati do 700 megabajta (MB) digitalnih podataka. Megabajt je jednak 1.048.576 bajtova ili jedinica digitalnih podataka, a 700 MB ekvivalent je približno 80 minuta zvuka.