Kako napraviti viseće uvlake u Google dokumentu

Možda nećete često koristiti viseće uvlake u svojim dokumentima, ali možda ćete ih trebati koristiti ako napravite bibliografiju Modernog udruženja jezika. Za razliku od standardnog uvlačenja, viseća uvlaka pomiče prvi redak odlomka ulijevo, a preostale crte udesno. Nije teško ručno dodati viseći uvlaku jednom odlomku, no formatiranje velikog dokumenta moglo bi potrajati. U Google dokumentima nećete pronaći gumb "Stvori viseću uvlaku", ali pronaći ćete kontrolu koja vam može pomoći u stvaranju ovog posebnog oblikovanja.

Korak 1

Otvorite dokument Google dokumenata koji sadrži više odlomaka.

Korak 2

Kliknite "Pogled" i odaberite "Prikaži ravnalo" ako ne vidite ravnalo na vrhu dokumenta. Na lijevom rubu vladara pojavljuju se dva plava gumba. Sićušni plavi pravokutnik nalazi se iznad obrnutog trokuta.

3. korak

Odaberite odlomke koje želite uvlačiti ili pritisnite "Ctrl-A" da biste uvukli sve odlomke u dokumentu.

4. korak

Kliknite plavi trokut ravnala, držite lijevu tipku miša i povucite trokut udesno tamo gdje želite da uvlačenje odlomka započne.

Kliknite pravokutnik iznad trokuta i povucite ga skroz do lijevog ruba ravnala. Kada to učinite, prvi redak u svakom odlomku pomiče se na lijevi rub dokumenta stvarajući efekt viseće uvlake.