Kako postaviti Linksys usmjerivač s Verizon Fios

Bežični usmjerivač Linksys omogućuje korisnicima povezivanje na Internet pomoću bežične veze. Zahvaljujući internetskoj usluzi velike brzine koju pruža Verizon Fios, kupci mogu odabrati kupnju bežičnog usmjerivača ili izravno povezivanje s računalom putem modema pomoću Ethernet kabela. Ako koristite prijenosni uređaj s Wi-Fi sposobnošću, sloboda kretanja po vašem domu ili uredu dok još uvijek primate internetske signale može biti prednost postavljanju usmjerivača Linksys.

Korak 1

Priključite jedan kraj Ethernet kabela na "WAN" priključak na stražnjoj strani Verizon modema, a drugi kraj Ethernet kabela na "LAN" priključak na bežičnom usmjerivaču Linksys.

Korak 2

Uključite kabel za napajanje Linksys usmjerivača u električnu utičnicu ili traku za napajanje. Okrenite prekidač na stražnjoj strani usmjerivača u položaj "Uključeno". Pričekajte jednu minutu da se zeleno svjetlo pojavi pored ikone "wireless" na prednjoj strani usmjerivača. Kad se pojavi zeleno svjetlo, treba uspostaviti internetsku vezu između Verizon modema i usmjerivača Linksys.

Testirajte vezu otvaranjem web preglednika na računalu. Ako bežična mreža nije sigurna, sada biste trebali moći pristupiti Internetu. Ako je veza sigurna, unesite naziv mreže i lozinku koji se mogu naći na naljepnici na poleđini usmjerivača Linksys.