Kako resetirati postavke e-pošte na iPhoneu

Kada ste prvi put kupili iPhone, nije ugrađen račun e-pošte za ugrađenu aplikaciju Mail. Stoga, ako želite resetirati postavke e-pošte svog iPhonea na one kakve su bile kad ste prvotno dobili uređaj, morate ući u aplikaciju "Postavke" i izbrisati bilo koji račun koji ste dodali na telefon. To ne utječe na ostatak podataka na vašem iPhoneu.

Korak 1

Uključite svoj Apple iPhone pomoću gumba "Spavanje / buđenje" na vrhu uređaja ili gumba "Početna" na prednjoj strani uređaja.

Korak 2

Dodirnite ikonu aplikacije "Postavke".

3. korak

Dodirnite stavku izbornika "Pošta, kontakti, kalendari".

4. korak

Na zaslonu dodirnite naziv računa navedenog u odjeljku "Računi". Pomaknite se do dna stranice "Račun" i odaberite "Izbriši račun". Prilikom upita za potvrdu ponovno odaberite "Izbriši račun".

Vratite se na stranicu "Računi" pomoću gumba "Natrag" na vrhu zaslona i izbrišite sve dodatne račune koji su navedeni na ekranu. Ovo će resetirati mogućnosti e-pošte vašeg iPhonea na način na koji su postavljene kada ste izvorno kupili uređaj.