Kako preuzeti slike s fotoaparata Olympus

Slike koje ste snimili svojim Olympusovim digitalnim fotoaparatom mogu ići toliko daleko samo ako ih držite ograničene na kameri. Preuzmite slike s fotoaparata Olympus na računalo kako biste dobili veću kilometražu od fotografija. Uvoz slika omogućit će vam da ih spremite na tvrdi disk računala kako biste im mogli pristupiti kad god želite. Preuzimanje slika s fotoaparata Olympus također će omogućiti uređivanje i dijeljenje fotografija.

Korak 1

Priključite Olympusov USB kabel u USB utor na računalu.

Korak 2

Drugi kraj USB kabela priključite u mini-USB priključak na bočnoj strani Olympusove kamere.

3. korak

Uključite kameru. Zaslon će pokazati da je USB veza aktivna.

4. korak

Pomoću navigacijskih gumba fotoaparata na zaslonu označite opciju "Pohrana". Zatim pritisnite gumb "OK" da biste ga odabrali.

Računalo će prepoznati kameru i pojavit će se dijalog AutoPlay. Odaberite opciju "Uvezi pomoću sustava Windows", a zatim kliknite "Uvezi". Otvorit će se novi prozor koji prikazuje napredak dok se slike preuzimaju na vaše računalo.