Kako prenijeti moj Verizon bežični telefon s pretplatom u moj ugovor

Verizon Wireless omogućuje kupcima pretplaćenih telefona da prebacuju pretplaćene uređaje na ugovorene račune. Verizon zahtijeva da pretplaćeni telefon koristi najmanje šest mjeseci prije prijenosa. Ako biste radije koristili svoj pretplaćeni telefon prema ugovoru, a imate ga najmanje šest mjeseci, nazovite Verizonovu službu za korisnike i oni će aktivirati telefon pod vašim telefonskim brojem iz ugovora.

Korak 1

Nazovite 1-800-922-0204 i pritisnite "Pošalji" na bilo kojem telefonu, osim na vašem pretplaćenom telefonu.

Korak 2

Unesite "00" kad začujete automatizirani glas. To zaobilazi automatizirani sustav.

3. korak

Recite operateru Verizon Wireless da želite prebaciti svoj pretplaćeni telefon na postojeći ugovorni telefonski broj.

4. korak

Pročitajte serijski broj sa stražnje strane vašeg pretplaćenog telefona Verizon kad ga operater zatraži. Ovaj je broj obično iza baterije na telefonu i započinje slovom "A" i nizom nula. Operater će vam pomoći da ga pronađete ako imate problema.

Korak 5

Spusti slušalicu kad operater kaže da je gotov.

Korak 6

Nazovite * 228 na pretplatničkom telefonu i pritisnite "1" kad začujete automatizirani glas.

Ostavite poziv otvorenim dok automatizirani glas ne kaže "vaš je telefon uspješno programiran".