Kako spojiti stare telefonske utičnice na Internet

Dial-up internetska usluga koristi redovite telefonske linije za pristup Internetu. Zbog toga možete koristiti bilo koju staru telefonsku utičnicu u svom domu za povezivanje računala s Internetom u bilo kojem trenutku, sve dok koristite modemsku vezu i ako imate dial-up davatelja internetskih usluga. To radite spajanjem računala na utičnicu telefonskim kabelom, a zatim stvaranjem nove modemske veze u sustavu Windows.

Korak 1

Spojite računalo na telefonsku utičnicu u zidu pomoću standardnog telefonskog kabela, identičnog onom koji koristite za povezivanje telefona. Plastične kopče na kraju kabela umetnite u zidnu utičnicu i u ulaz telefonskog kabela na stražnjoj strani računala.

Korak 2

Na računalu kliknite "Start".

3. korak

Odaberite "Upravljačka ploča" iz stupca ikona s desne strane izbornika "Start" i kliknite ikonu "Centar za mrežu i dijeljenje".

4. korak

Pomaknite se dolje do dijela Promjena mrežnih postavki prozora. Iz ovog odjeljka odaberite prvu opciju "Postavljanje nove veze ili mreže".

Kliknite "Postavi dial-up vezu". Odaberite gumb "Dalje" na dnu prozora. Unesite sve podatke davatelja internetskih usluga u okvire na zaslonu. To uključuje vaš telefonski broj za pristup internetu, vaše korisničko ime i vašu lozinku. Kliknite "Poveži" da biste se povezali na Internet putem telefonskih utičnica u vašem zidu.