Kako pretvoriti MP3 u CDA koristeći MS Windows Media Player

CDA datoteke koriste se na glazbenim CD-ima kao pomoć pri reprodukciji glazbe. Pretvaranje MP3 pjesama na računalu u CDA format znači narezivanje glazbe na prazan CD-R pomoću pogona Burn na računalu. program Windows Media Player omogućit će vam pretvorbu i prijenos tih datoteka na CD. Ovaj je program "izvorni", što znači da dolazi s operativnim sustavom Windows na računalu.

Umetnite prazni CD-R u pogon za snimanje računala.

Otvorite program Windows Media pod "Svi programi" u izborniku "Start" sustava Windows. Kliknite karticu "Spaljivanje" u programu. Na tamošnjem padajućem izborniku odaberite "Music CD".

Kliknite MP3 datoteku u mapi u kojoj je spremljena na računalu i povucite je na "Popis izgaranja" u programu Windows Media Player.

Pritisnite gumb "Start burn" (Pokreni snimanje) i vaš će MP3 biti zapisan na CD koristeći CDA format.

Predmeti koji će vam trebati

  • Prazan CD-R

  • Spaliti pogon