Kako omogućiti način uklanjanja pogrešaka putem USB-a na Android telefonu

Možda ste naišli na pojavu USB ispravljanja pogrešaka dok tražite rješenja za probleme na Android uređaju. No način rada za uklanjanje pogrešaka USB nije lako dostupan na vašem Android uređaju i treba ga omogućiti. Dolje ćete pronaći korake za omogućavanje USB ispravljanja pogrešaka na Android telefonu ili tabletu.

Način uklanjanja pogrešaka USB u Android uređajima

Glavna funkcija USB načina za uklanjanje pogrešaka je uspostaviti izravnu vezu između Android uređaja i računala s instaliranim Android SDK-om (Software Development Kit).

Razvojni programeri aplikacija kodiraju svoje aplikacije na računalu pomoću Android SDK-a i koriste način USB uklanjanja pogrešaka za prijenos svojih aplikacija na Android uređaj radi testiranja.

Iako je USB način uklanjanja pogrešaka prvenstveno namijenjen programerima, to je i ključni korak za nerazvojne aktivnosti poput ukorijenjenja Android uređaja, instaliranja prilagođenih ROM-ova ili pokretanja naredbi terminala s računala radi vraćanja podignutog Android uređaja.

Omogućite USB način uklanjanja pogrešaka na Android telefonu

Kao što je već spomenuto, USB način uklanjanja pogrešaka nije lako dostupan na vašem Android telefonu ili tabletu. To treba posebno omogućiti tako što prvo omogućite razvojne opcije na Android uređaju, a zatim pristupite USB otklanjanju pogrešaka, koji će biti dostupan kao jedan od mnogih alata pod opcijama za programere.

Slijedite korake u nastavku kako biste prvo omogućili mogućnosti za razvojne programere na svom Android uređaju, a zatim pristupite i omogućili USB način uklanjanja pogrešaka na Android telefonu ili tabletu.

1. Na početnom zaslonu svog Android telefona ili tableta dodirnite Postavke.

2. Na zaslonu postavki pomaknite se prema dnu i dodirnite opciju O telefonu (ili o uređaju) (Pogledajte sliku dolje).

Napomena: Ekvivalentna kartica za "O uređaju" na HTC i LG telefonima je "Informacije o softveru"

3. Na zaslonu About Phone (ili o uređaju) pomaknite se prema opciji Build Number.

4. Sada započnite dodirivati ​​broj izrade, sve dok ne vidite skočni prozor s informacijom da ste „X koraci daleko od toga da ste programer“.

Napomena: U slučaju Xiaomi telefona, dodirnut ćete „MIUI verzija“, umjesto broja izrade.

5. Nastavite dodirivati ​​broj izrade dok ne vidite skočni prozor "Sada ste programer". Na većini Android telefona morat ćete otprilike 7 puta dodirnuti programere.

6. Nakon što postanete programer, vratite se na zaslon postavki dodirom gumba Natrag (Pogledajte sliku dolje)

7. Natrag na zaslon postavki, pomaknite se prema dolje i dodirnite Mogućnosti za razvojne programere.

Napomena: Na nekim Android telefonima morate dodirnuti Postavke> Dodatne postavke za pristup opcijama za programere (Pogledajte sliku dolje).

8. Na zaslonu Mogućnosti za razvojne programe pomaknite se prema dolje do odjeljka "Otklanjanje pogrešaka" i omogućite USB ispravljanje pogrešaka na Android telefonu pomicanjem klizača pored USB ispravljača na položaj UKLJUČENO (vidi sliku dolje).

Onemogući USB način uklanjanja pogrešaka

Način uklanjanja pogrešaka putem USB-a pruža visoku razinu pristupa vašem Android uređaju, a čuvanje ove opcije uvijek omogućeno na vašem Android telefonu ili tabletu predstavlja sigurnosni rizik.

Na primjer, podacima na vašem telefonu može se pristupiti ili se na njega može instalirati zlonamjerni softver putem USB priključka, dok pokušavate napuniti svoj telefon povezivanjem ga s USB priključkom za punjenje na javnom mjestu.

Stoga onemogućite opciju USB uklanjanja pogrešaka na Android telefonu ili tabletu čim to iskoristite.

1. Kucnite na Postavke

2. Zatim se pomaknite prema dolje i dodirnite Opcije za programere.

Napomena: Na nekim Android telefonima morate dodirnuti Postavke> Dodatne postavke za pristup opcijama za programere.

3. Na zaslonu Mogućnosti za razvojne programere onemogućite način USB uklanjanja pogrešaka pomicanjem klizača u položaj OFF.

Ako je potrebno, opciju USB ispravljanje pogrešaka možete u potpunosti ukloniti sa svog uređaja tako što ćete ukloniti razvojne mogućnosti programera iz izbornika postavki na Android telefonu.