Kako spojiti TV, VCR i DVD na DISH mrežu

Vaš satelitski prijamnik Dish Network ima više priključaka na stražnjoj strani jedinice. Pomoću ovih veza možete spojiti dodatke na svoj prijemnik posuđa, uključujući TV, DVD i videorekorder. Potrebno je malo planiranja jer vaši uređaji mogu imati slične veze. Ako ih želite pravilno povezati s prijamnikom, morate osigurati da niti jedan uređaj ne zahtijeva iste točke spajanja.

Korak 1

Isključite prijemnik Dish Network.

Korak 2

Priključite svoj HDMI kabel u HDMI priključak na televizoru, a drugi kraj u HDMI priključak mrežnog prijemnika Dish.

3. korak

Uključite S-Video kabel u S-Video utikač na stražnjoj strani DVD uređaja. Drugi kraj kabela priključite u S-Video utikač na prijamniku.

Priključite jedan od audio / video kabela u odgovarajuće boje na stražnjoj strani videorekordera. Drugi kraj kabela priključite u odgovarajuće boje konektora "A / V Out" na prijamniku.