Kako snimiti DVD na sustavu Windows Vista

Microsoft Windows Vista ima mogućnost narezivanja DVD-a i CD-a, sve dok računalo na kojem je instalirana Vista ima operativni DVD pogon. Ako želite dodati ili izbrisati datoteke s diska nakon završetka narezivanja, morat ćete upotrijebiti DVD-RW disk. "RW" znači da se na disk može ponovno pisati. Windows Vista ima "sustav datoteka uživo" koji korisnicima omogućuje prijenos datoteka na DVD bez tipičnog postupka "snimanja".

Korak 1

Pritisnite gumb pored diskovnog pogona da biste otvorili ladicu diska. Umetnite DVD u pogon diska računala. Ponovno pritisnite gumb za zatvaranje ladice.

Korak 2

Kliknite "Snimanje datoteka na disk s podacima" kada se pojavi dijaloški okvir. Pojavit će se novi prozor "Snimanje diska".

3. korak

U prozor unesite naziv diska. Kliknite "Dalje". Vista će početi formatirati disk. To može potrajati nekoliko minuta.

4. korak

Kliknite da biste otvorili mapu koja sadrži datoteke koje želite smjestiti na disk. Povucite i ispustite datoteku ili datoteke iz mape na ikonu diska na radnoj površini. Datoteke će se automatski staviti na disk.

Pritisnite gumb za izbacivanje pored pogona diskova. Sad ste snimili DVD sa sustavom Windows Vista.