Kako automatski odgovoriti s Comcast e-poštom

Ako idete na godišnji odmor i nećete imati pristup svom računu e-pošte dulje vrijeme ili ako ćete biti daleko od svog stola i želite obavijestiti druge da ćete odgovoriti na njihovu e-poštu kad return, možete konfigurirati svoj Comcast račun da automatski odgovara na sve poruke koje primite.

Prijavite se na svoj račun s web mjesta Comcast (veza u Resursi), a zatim na izborniku odaberite "Korisnici i postavke".

U podizborniku odaberite "Postavke e-pošte i glasa", a zatim se pomaknite prema dolje do Postavke e-pošte.

Prebacite opciju Automatski odgovor na "Uključeno", a zatim unesite željenu poruku u dostupno polje.

Kliknite "Spremi" da biste primijenili promjene na svoj račun e-pošte.

Savjeti

Da biste onemogućili Automatski odgovor, postavite Automatski odgovor na "Isključeno".

Također možete konfigurirati svoj račun tako da prosljeđuje e-poštu na drugi poštanski sandučić dok vas nema. Na istom zaslonu prebacite Prosljeđivanje e-pošte na "Uključeno", a zatim unesite adresu računa e-pošte u dostupno polje.