Jednostavne upute za postavljanje govorne pošte za LG Xpression Phone

Kupci tvrtke AT&T koji koriste LG Xpression moraju postaviti glasovnu poštu na telefon prije upotrebe usluge. Tijekom postavljanja imate priliku snimiti vlastiti pozdrav, uspostaviti PIN kôd i odlučiti kako želite da se vaše poruke reproduciraju. Ako ubuduće ne želite mijenjati glasovnu poštu, morate samo jednom proći kroz postavljanje.

Pritisnite i držite tipku "1" na LG Xpressionu dok ne pozovete glasovnu poštu. Slušajte pozdrav.

Unesite PIN kod koji želite koristiti za svoju govornu poštu kada se to zatraži. Možete koristiti kôd dug do 15 znamenki.

Ponovno unesite PIN kôd da biste ga potvrdili. Zapišite kod i spremite ga na sigurno mjesto ako smatrate da biste ga u budućnosti mogli zaboraviti.

Snimite svoj osobni pozdrav kad se to zatraži. Pritisnite tipku "#" kada završite.

Ponovno poslušajte osobni pozdrav. Pritisnite tipku "1" da biste spremili pozdrav. Pritisnite "2" da biste ga ponovno snimili. Slušajte potvrdu da je postavljanje glasovne pošte završeno.

Pritisnite tipku "*" za izlaz na glavni izbornik glasovne pošte.