Spremanje datoteka Excel ili Word na vaš iPhone

Spremanje Excel ili Word datoteka na vaš iPhone prethodno je zahtijevalo slanje datoteke sebi kao privitak e-pošte ili korištenje datoteke za pohranu treće strane za pristup datoteci. Međutim, Apple je predstavio Dijeljenje datoteka u iTunesu, koji vam omogućuje prijenos određenih vrsta datoteka s računala u kompatibilne aplikacije na iPhoneu. Ako imate aplikaciju za iPhone koja može pregledavati Excel ili Word dokumente, trebali biste moći prenijeti ove vrste datoteka s računala na iPhone putem iTunesa.

Korak 1

Spojite iPhone s računalom pomoću USB kabela koji ste dobili s uređajem. Ako se iTunes ne pokrene automatski, pokrenite program ručno.

Korak 2

Kliknite svoj iPhone uređaj na iTunes bočnoj traci i kliknite gumb "Aplikacije".

3. korak

Kliknite iPhone aplikaciju koju koristite za otvaranje Word ili Excel datoteka u odjeljku Dijeljenje datoteka na zaslonu i kliknite "Dodaj".

Dođite do mjesta na tvrdom disku na kojem je pohranjena datoteka Word ili Excel i odaberite ga. Kliknite "Odaberi" za odabir datoteke. Datoteka Word ili Excel koju ste odabrali prenijet će se s računala na iPhone i moći ćete je otvoriti i pregledati ili urediti u odabranoj aplikaciji.