Kako promijeniti vrijeme na bose valu

Zvučni sustav Bose Wave ima ugrađen digitalni sat, koji omogućuje uređaju da pored zvučnog sustava djeluje i kao radio sa satom. Gumbi za podešavanje vremena za zvučni sustav Bose Wave nalaze se točno na njegovom kućištu.

Korak 1

Uključite svoj zvučni sustav Bose Wave pomoću gumba "Uključeno" (na kućištu) ili gumba "Napajanje" na daljinskom upravljaču.

Korak 2

Pritisnite i držite tipku "Clock Set".

3. korak

Pritisnite gumb "Tuning <" ili "Tuning Down" na prednjoj strani Bose vala. To će pomaknuti prikazano vrijeme na Bose Waveu unatrag, smanjujući vrijeme u koracima od jedne minute. Držanjem gumba vrijeme će se brže pomicati unatrag.

4. korak

Pritisnite gumb "Tuning>" ili "Tuning Up" na prednjoj strani Bose vala. Ovo će snimiti prikazano vrijeme na Bose Waveu naprijed, povećavajući vrijeme u koracima od jedne minute. Držanjem gumba vrijeme će se brže pomicati prema naprijed.

Prestanite držati tipke "Tuning" i "Clock Set" kada se na prednjoj strani Bose Wave prikaže odgovarajuće vrijeme.