Kako popraviti VHS kasete koje se neće reproducirati

Ponekad kada koristite videorekorder, vaš VHS video može se oštetiti na razne načine. Na primjer, može pojesti vašu traku, uzrokujući njezino iskakanje, nabiranje, uvrtanje ili istezanje. To je problem koji se može popraviti. Ovaj popravak uključuje upotrebu dvije VHS kasete i razdvajanje izvornog video zapisa na dvije odvojene kazete kako biste ga mogli sačuvati.

Rastavite svoju VHS kasetu i praznu VHS kasetu. Skinite prednju naljepnicu s VHS kasete odljepljujući je. Odvijte pet vijaka koji drže dvije polovice kasete zajedno. Smješteni su na dnu kasete. Nakon uklanjanja vijaka pažljivo uklonite gornju polovicu VHS kasete.

Pronađite crnu magnetsku vrpcu i izvadite je iz koluta prazne VHS kasete. Odrežite bilo koji dio crne magnetske vrpce koji je vidljivo oštećen.

Zamijenite namotaj koji se nalazi u praznoj VHS kaseti s namotajem s oštećene VHS kasete. Svaka VHS kaseta sada će imati dio vašeg videozapisa.

Spojite kraj crne magnetske vrpce s praznom kolutu svake kasete ljepljivom trakom.

Ponovno sastavite dvije VHS kasete. Pazite da obje polovice kasete držite zajedno dok je prevrćete dnom prema gore. Nakon toga ponovno umetnite vijke. Dvije VHS kasete sad sadrže vaš izvorni video.

Predmeti koji će vam trebati

  • Dodatna prazna VHS traka

  • Phillips odvijač

  • Ljepljiva traka

  • Škare