Kako faksirati s Adobea

Možete uštedjeti vrijeme i uštedjeti papir kada faksujete izravno iz Adobe Reader-a. Umjesto ispisa dokumenta iz programa Reader, odnošenja na faks i faksiranja, kada imate instaliran pisač za faks, možete ispisivati ​​izravno na uređaj za faks.

Pokrenite Adobe Acrobat. Odaberite "Datoteka" i "Otvori", potražite mjesto na kojem se nalazi vaš dokument, odaberite dokument i odaberite "Otvori".

Kliknite "Datoteka" i "Ispis ..." Odaberite Fax Printer iz okvira za odabir pisača i odaberite "Print".

Ispunite odredište faksa i podatke o naslovnom listu prema sučelju pisača za faks. Na primjer, na naslovnicu unesite ime i broj faksa primatelja i bilješku uz faks. Odaberite "Ispis" da biste poslali faks.