Kako mogu poslati faks iz Australije u Ameriku?

Slanje međunarodnih faksova nije teško, ali zahtijeva da pojedinci slijede određeni postupak kako bi faks stigao do željenog odredišta. Prilikom slanja faksa iz Australije, pošiljatelji ne moraju unijeti samo kôd koji označava da se faks šalje na međunarodni broj, već trebaju unijeti i pozivni broj države i pozivni broj primatelja u Americi.

Provjerite je li faks koji koristite postavljen za međunarodno slanje faksa. Iako su svi faks uređaji opremljeni za međunarodno slanje faksova, međunarodni faks i telefonski pozivi moraju biti dio telefonskog plana koji podržava taj faks. Ako nije, morat ćete pronaći tvrtku za poslovne usluge kao što je FedEx ili UPS da vam pošalju faks. Za ovu će se uslugu primjenjivati ​​naknada.

Nazovite "0015" na faks uređaju, što je međunarodni broj za pozivanje u Australiji za odlazne međunarodne faksove.

Birajte "01", međunarodni pozivni broj za Ameriku, nakon čega slijedi 10-znamenkasti telefonski broj primatelja faksa. Ako imate samo sedmeroznamenkasti lokalni broj faksa, morat ćete dobiti regionalni pozivni broj. Pozivni broj možete potražiti na Internetu tako što ćete potražiti "američke pozivne brojeve" ili kontaktirati lokalnu telefonsku tvrtku. Za potonje se može primijeniti mala naknada.